Tarieven 

Mijn tarieven (per 1 juli 2022)

  1. Intake € 80,00
  2. Eerste behandeling inclusief intake € 100,00
  3. Behandeling van 30 minuten € 45,00
  4. Behandeling van 1 uur € 85,00
  5. Behandeling op afstand € 35,00 (20 minuten)
  6.  Regressie-/reïncarnatietherapie € 120,00 (1,5 uur - 2 uur)

 

                                                     Wil je meer informatie of een afspraak? Dan verneem ik graag van je.  

 

Marcel van Gijzel is geregistreerd als therapeut met als specialisatie energetische therapie en regressie-/reïncarnatietherapie.

Je vindt op je factuur (a) 'Behandeling Energetische Therapie' of (b) 'Sessie regressietherapie' terug. 

Zorgverzekeraars plaatsen deze behandelingen onder de noemer: (a)Natuurgeneeskunde of (b)Psychosociale therapie.

Mijn sessies/behandelingen zijn soms vergoedbaar via ziektekostenverzekeraars. Ik ga ervan uit dat je zelf nagaat of en hoe je (aanvullend) verzekerd bent voor deze therapievorm(en) en of je zorgverzekeraar hiervoor een vergoeding verstrekt en of je daarbij een eigen risico verschuldigd bent.

Daarbij kun je noemen dat ik als therapeut ben aangesloten bij :

- de beroepsvereniging VBAG. Dit is "Vereniging ter bevordering van Alternatieve Geneeswijze".

- het registratie instituut RBCZ. Dit is het "Register voor Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg".

- de beroepsvereniging NVRT. Dit is : "Nederlandse Vereniging voor Reïncarnatietherapie". 

 

Factuur

* Ik beschik niet over een pinautomaat. Daarom zend ik je na de behandeling/sessie een betaalverzoek en factuur of een factuur. Ik verwacht dan wel dat het overeengekomen bedrag uiterlijk binnen 14 dagen na de sessie/behandeling op mijn rekening staat.

* Mocht betaling binnen 14 dagen zijn uitgebleven en mocht het onverhoopt tot incassokosten komen, dan zijn daaraan extra kosten verbonden die bovenop het factuurbedrag verschuldigd zijn.

* Een afspraak voor een sessie of behandeling kun je zonder kosten wijzigen of verplaatsen tot 24 uur voor de afspraak. Binnen deze 24 uur breng ik je bij een eerste keer de helft en bij een tweede keer het volledige bedrag in rekening. Bij overmacht zoeken wij uiteraard samen een oplossing. Afmelden kan via e-mail: hetgajegoed@hotmail.com, onder vermelding van "Afmelding sessie/behandeling", afzeggingsreden, je naam, telefoonnummer en de datum van onze afspraak.

* Let op: Een factuur voor een niet nagekomen afspraak is niet declarabel bij ziektekostenverzekeraars.

* Voor de algemene voorwaarden van Praktijk hetgajegoed/Marcel van Gijzel verwijs ik je graag naar 'Informatie'. Deze zijn op iedere (Behandel)overeenkomst van toepassing.

 

KvK-nr.: 72759429

BTW-id.nr: NL002172167B47

Aangesloten bij:

Nibig : 529847

Beroepsvereniging: VBAG

Beroepsvereniging: NVRT

Koepelorganisatie: RBCZ

AGB-register: De praktijk en therapeut zijn aangesloten bij en staan geregistreerd in het AGB-register van Vektis.

 

Klachtrecht in het kort

Mocht je in een conflictsituatie komen met de therapeut dan spannen cliënt/patiënt en therapeut zich in om samen tot een oplossing te komen. Mocht dat niet slagen dan wordt eerst de route van bemiddeling gevolgd. Als er geen oplossing wordt bereikt dan geeft de aansluiting bij de VBAG je de mogelijkheid hierover een klacht in te dienen bij/via hen. 

Klachtenregeling VBAG:
Bij een klacht over een behandeling wordt eerst getracht dit met je te bespreken.
Ook is het mogelijk een onafhankelijke klachtenfunctionaris in te schakelen. Deze kan ondersteuning bieden bij formulering van de klacht of bij onvrede en helpt bij het zoeken naar oplossingen.
De therapeut heeft het recht om hiervan op de hoogte gesteld te worden. De praktijk is hiervoor aangesloten bij Quasir.
Daarnaast is de praktijk aangesloten bij een door de overheid erkende geschilleninstantie, Stichting Zorggeschil, en valt onder de onafhankelijke tuchtrechtspraak van de het RBCZ. Voor meer informatie kijk je op de website van mijn beroepsvereniging VBAG:
https://vbag.nl/consument/klachten-en-geschillen/

 

Lees regelmatig mijn website. Er kunnen wijzigingen komen.

 

Privacyverklaring en AVG

Hier kun je mijn Privacyverklaring downloaden of lezen. Geldig vanaf 28 september 2022.

Praktijk Hetgajegoed Privacy Verklaring Per 28 September 2022
PDF – 387,7 KB 169 downloads