Met wie en hoe ik werk en behandel

 

Mijn cliënten

Wanneer behandel ik gewoonlijk wel

In mijn praktijk behandel ik cliënten vanaf 18 jaar.

Mijn gaven en talenten wendde ik al aan om mensen te helpen bij emotionele, mentale en lichamelijke klachten als gevolg van onder meer: trauma, blessures, onverklaarde lichamelijke klachten (SOLK), burn-out, spanningen, angsten, onbegrepen symptomen, rouw-verwerking, stress, inzichten opdoen over de achtergrond van en omgaan met symptomen en klachten. 

Je bent van harte welkom.

 

Wanneer behandel ik gewoonlijk (ook) niet:

- verstandelijk gehandicapten, die onvoldoende mogelijkheden hebben om zich uit te drukken over gedachten, gevoelens en emoties. 

- bij een verslavingsproblematiek of het onder invloed zijn.

- bij een psychotische toestand.

 

Mijn werkwijze in het kort

De kennismaking

Graag maak ik kennis met je. Vooraf telefonisch of zodra je voor de intake komt. 

Vooraf aan de intake zend ik je een vragenformulier en een behandelovereenkomst. Het formulier is er om in te vullen en te retourneren vooraf aan of bij de intake. De behandelovereenkomst kun je dan vast doorlezen. 

Tijdens de intake bespreken we je symptomen of klachten en hoe dat gaat lees je hierna.

 

Een intake duurt gebruikelijk tot maximaal een uur.

Aan de orde komen dan onder meer de volgende onderwerpen:

- wat is je hulpvraag of waaraan wil je werken ?

- ben je met jouw klacht of symptomen al in behandeling bij een huisarts of andere bevoegde medicus ?

- heb je al eerder complementaire zorgverleners bezocht en wat is je medische voorgeschiedenis?

- gebruik je medicatie?

- hoe ben je bij mij gekomen ?

- zijn er andere zaken van belang die ik vooraf aan de behandeling moet weten?

Let wel: ik ga er vanuit dat je eerst zelf je huisarts of een bevoegde medicus raadpleegt voor jouw symptomen of klachten.  Overigens is een verwijzing van je huisarts niet nodig voor een behandeling door mij. Ontraden van behandeling door een huisarts of medicus zal ik niet doen. Ook zal ik geen adviezen daarover of (over) medicatie geven.

 

Behandeling of sessie

En als het klikt en kan volgt veelal direct na de intake een behandeling of sessie of is het de start van een serie daarvan. Dat overleggen we uiteraard samen.

Eigenlijk 'loop' ik vanaf dat moment een stukje met je mee op jouw pad. Net zover als jij dat wilt.

Wat kun je verwachten bij een behandeling of sessie

Energetische therapie

We nemen eerst je hulpvraag verdiept door. Je kunt behandeld worden op een behandeltafel of op een stoel. Gekleed. Middels rustige bewegingen langs en op afstand van het lichaam krijg ik inzicht in je energiesysteem en zicht op eventuele blokkades voor zover het bij je hulpvraag hoort. Met begrip- en respectvolle handoplegging worden eventuele blokkades opgeheven en kan je levensenergie ook op die locaties weer stromen.

Door het toevoeren van energie komt je energiepeil weer op niveau, wat veelal maakt dat je je kalm, rustig en ontspannen voelt.

Regressie- en reïncarnatietherapie

We zoeken naar dat waaraan jij nu werken wilt, wat voor jou aan de orde is en wat ooit in je verleden ergens is ontstaan.

We verdiepen ons daarvoor eerst verder in je hulpvraag. Wat aan de orde is, komt dan naar voren. Dit kan bijvoorbeeld ook liggen in de periode van voor de geboorte. Dat nemen we serieus. En als je hulpvraag duidelijk is en jij dat wilt, dan starten we de sessie. Daarvoor mag je op een behandeltafel plaatsnemen (gekleed) of op een stoel.

Een sessie duurt meestal anderhalf uur, maar het kan ook wat langer duren.

Door gesprekstechnieken komt je in een bewustzijnstoestand die lijkt op waken en in rust zijn tegelijkertijd, een vorm van trance. Dit maakt dat het onderbewustzijn beter toegankelijk is voor je. Het is overigens geen hypnose.

Algemeen

Je lichaam of geest kan door een traumatische ervaring nog in de 'stress-stand' staan. Het alsnog verwerken daarvan leidt tot inzichten, geeft opluchting, een gevoel van bevrijding en het verruimt je blikveld. Omdat je blokkeerde kan er nu weer energie stromen en kan je de energie die je daaraan verloor nu ergens anders voor gebruiken. Eindelijk kun je loslaten en kom je weer meer in je kracht.

Bij beide behandelingen/sessies is het normaal dat afvalstoffen vrij komen in je lichaam. Daarvan kun je je lichaam ontdoen. Drink daarvoor voldoende water na afloop van een sessie.

Het komt ook voor dat je symptomen of klachten eerst iets verergeren. Dat is normaal en tijdelijk. Net zoals het normaal is dat je emoties voelt opkomen, gedachten en gevoelens kunt krijgen in relatie tot wat aan de orde is/was en zelfs 'lammetjesgedrag' vertoont. Afnemend, maar tot soms wel 14 dagen erna. Verandering is immers ook even wennen aan je nieuwe evenwicht. 

Nabespreking

Dit kun je zien als een korte samenvatting van de behandeling/sessie. Belangrijk is wat je zelf ervaren hebt. Ik schenk daar aandacht aan. Als je je ervaringen wilt delen met mij, doe dat gerust. Of als je vragen hebt, stel ze gerust. Zelf zal ik aangeven waaraan gewerkt is, of er eventuele blokkades opgeheven zijn en wat er naar voren kwam. Verder bespreken we eventuele vervolgbehandelingen en een behandelplan.

 

Behandelingen/sessies

Het aantal behandelingen/sessies varieert is mijn ervaring. Sommige klachten/symptomen vergen 1 behandeling, maar gemiddeld is het 3 behandelingen. Wat al langere tijd speelt, vraagt meer aandacht. Dat is de stelregel. Uiteraard overleggen wij samen over de voortgang.